Anna Leppä: Den antropocenska skuldkänslan

Fr 7.9.2018 – 30.9.2018Konsthallen

Fritt inträde

tlf. 040 730 9273

Anna Leppä

Borgå Konsthall 7–30.9.2018

Den antropocenska skuldkänslan

Jag ser de kommande generationernas blickar vända mot mig. Jag målar deras blickar mot mig, så att jag kan se min skuld.

Vi lever i en ny geologisk epok, den antropocenska tidsåldern. Människan har ändrat så dramatiskt på naturens ekosystem, att vi med en accelererande fart är på väg mot den massiva sjätte utrotningsvågen. 

Jag har alltid beundrat mänsklighetens förmåga att skapa filosofi, vetenskap och konst. Nu har allt detta som jag fann vackert börjat visa sig som en konstruktion som fjärmar oss från naturen och förstör sig själv och drar jorden med sig. Genom att ta bort alla hänvisningar till strukturer som är skapade av människor från mina målningar vägrar jag att ta del i den förstörande kulturen.    

Medan isbergen smälter, Sibiriens metangaser släpps ut i atmosfären, bin och fåglar dör ut, och i väntan på näringslivets och samhällsfredens kollaps tittar jag på mänskligheten som går med ögonen slutna mot den okända förstörelsen. Jag kan inte göra något annat i min förlamade tillvaro än måla. Lämna något spår till de kommande generationerna.

Målningarna på utställningen är metaforer och dystopiska scener av vår tids sorger och förlamande framtidsfruktan. De är bilder av den antropocenska skuldkänslan som förorsakas av ekosystemens oundvikliga kollaps, som följer av våra levnadsätt. De är samtidigt ett försök att föreställa sig en annan sorts mänsklighet. Drömmar om en mänsklighet, som kunde leva i harmoni med sin omgivning.
 

 

Alla evenemang