Utställning The Comfort of Geometry

Fr 13.5.2016 – 5.6.2016Konsthallen

Konsthallen 040 730 9273

Bildkonstnär Annika Bergvik-Forsanders nya bilder är färgstarka och komplexa, uppbyggda av enkla geometriska former, men utan att följa strikta matematiska formler. Lager för lager har bilderna långsamt vuxit fram och färgen har strukits på med fri hand utan tejpning. De platta, enfärgade färgfälten och breda penseldragen ger via optisk verkan ett tredimensionellt intryck. Till exempel verken Terräng I – IV påminner om pixellerade foton eller flygbilder av landskap tagna på hög höjd. 
 
Tematiken kommer från vår längtan efter att få ordning på tillvaron, hitta strukturer och mening i världen som omger våra jag. En konstnär arbetar hela tiden med ifrågasättande, upptäckter och problemlösning. Konstskapandet blir ett sätt att ordna upp och hitta nya strukturer, både kognitivt och fysiskt, samtidigt som man hela tiden tveklöst måste rasera det gamla och fortsätta sträva mot något nytt och bättre. Filosofen Ludwig Wittgenstein tyckte att det i svåra stunder kändes tröstande och lugnande att tänka på geometri, därifrån kommer namnet ”Geometrins tröst”.
 
Annika Bergvik-Forsander är bosatt i Jakobstad i Österbotten och har sedan sin bildkonstnärsexamen 1992 hållit ett stort antal separatutställningar och deltagit i många grupputställningar över hela Finland, men även i bl. a Sverige, Tyskland, Danmark, Lettland och Österrike. Hon är också rektor för Nordiska konstskolan i Karleby.
 

Alla evenemang