Utställning: Kaisu Lundelin

Fr 12.8.2016 – 4.9.2016Hörnan

Hörnan

Vi lever i en ström av bilder: nyheter, katastrofer, krig, rasism, nationalism, youtube osv. Det snurrar i huvudet av alla slags bilder, är det klokt att ännu utöka bildöversvämningen.
 
Jag har målat bilderna som är utställda under det här året, en värld som blir allt mera kaotisk runt omkring mig. Ofta kommer man att tänka på 1930-talet, jag ser med fasa likheter i den här tiden. Jag kan inte via bilder ta ställning till dessa teman, jag tror mera på diskussioner och dokument. Det finns annat i livet och jag har försökt stanna där någonstans. I privata stunder.
 
Jag har ställt ut bilder av blommor som jag har observerat, vilka missar sin betydelse under målningsprocessen. Ämnet förändras till färg och form och mellan dem till ett komplicerat förhållande.
 
Största delen av målningarna är abstrakta, där även påbörjandet ansluter sig till dessa förhållanden, sinnligheten i dem. Här betyder sinnlighet att erfara, att stanna upp vid någonting.
 
Jag ville lämna handavtryck och även grovhet i målningarna. Å andra sidan letar jag också efter rena utrymmen, stunder där jag kan stanna, erfara och känna

Alla evenemang