Yrjö A. Jäntti, WSOY:s generaldirektör åren 1952-68, donerade sin konstsamling till Borgå stad 1984. Samlingen omfattar över tusen konstverk med bl.a. målningar, grafik och miniatyrskulpturer.

Den nyaste delen av samlingen, verken från 1950-80-talet, är utställda i Konsthallens samlingsutställning. Över hundra konstverk skapar en port till nutidskonst.