ANSÖKNING

För att söka till residensen ordnas öppen ansökning i februari. Vi samarbetar också tillsammans med aktörer och föreningar inom kulturfältet.

Ansökningen görs med ansökningsblanket, Cv samt en friformulerad plan för residensvistelssen.
Ansökningarna samt förfrågningar gällande residenssen kan skickas till adressen: taidehalli@borga.fi

Borgå stads kulturtjänster ansvarar för valet av residensgäster, på basen av ansökan.