26.11.2021

Anssi Pulkkinens utställning Något mänskligt likväl består av objekt som bildar en helhet som sveper in sig i grammatiken av den byggda miljön. Föremålen ger upphov till en installation som länkas ihop löst och vars element placerar sig någonstans på gränsen mellan det kända och det okända, till en slags rymd där betydelser tar form. Föremålen och anknytningarna som plockats ur den urbana miljön och utställningskontexten fungerar som materialiseringar av sambanden mellan mänskliga konstruktioner och representationer.

”Att leva i en värld som är helt gjord av människan är att leva inom en illusion.”
- Rem Koolhaas, 1978

Anssi Pulkkinen (f. 1982) bor och arbetar som bildkonstnär i Helsingfors. Till sin natur är hans arbete och verk huvudsakligen arkitektoniska och formsköna installationer och interventioner. Arbetets utgångspunkt utgörs ofta av utställningssituationen, dess arkitektur och kontext, vilket gör det möjligt att studera inbördes växelverkan mellan verk och miljön.

Info

26.11.2021 - 19.12.2021
Porvoon Taidehalli

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*