Ateljé Eivor inledde stödd konstverksamhet på Konstfabriken i februari 2018. Här arbetar konstnärer som behöver särskilt stöd i form av handledning och hjälp för att kunna utföra sitt konstnärliga arbete. Stödet omfattar praktisk hjälp med material och redskap samt hjälp med ärenden som gäller konstverksamheten, såsom ansökningar om utställningstider och bidrag. Specialkonstnärerna behöver också stöd i den kollegiala dialogen och samverkan med stödnätverket.

För ateljéns konstnärer ordnas arbetsperioder på sex veckor, där vissa av veckans dagar reserveras för skapande av konst. En separat ateljélokal gör det möjligt att ge varje konstnär ett eget arbetsbord samt förvaringsutrymme för redskap och tillbehör. En professionell konstnär handleder och bistår arbetet, och konstnärernas utveckling stärks genom besök på konstutställningar och gallerier. Arbetsdagarna planeras i samråd med anhöriga samt aktörer som ordnar dagverksamhet och boendetjänster.

Ateljéns konstnärer kommer från Borgå, Borgnäs och Träskända.

Konstverksamheten leds av Nelli Nio (finskspråkiga grupper) och Saara Piispa (svenskspråkiga grupper). År 2019 har vi fått stöd för verksamheten från Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen och Borgå stad.