01.10.2021

Christian Salderts utställning Verdens Gang // The Thought of the World är en flerskiktad och en detaljerad samling av olika fragment. Salderts teoretiska referenser bygger på Lettrismen. Hans syfte är att simulera och synliggöra den metod som samtiden förmedlar och sprider information med. Han vill skapa konceptuella konstverk genom att förstärka och dekonstruera betydelsen av till exempel konsthistoriska verk och bildspråk från olika tidsperioder. Christian Saldert (f. 1977) arbetar med måleri och video som sitt huvudmedium, arbeten baserar sig ofta på kollaborationer.

”Jag anser måleri är som en variant av poesi, där sammansättningen blir meningsfull genom sin form men ändå saknar allt semantisk innehåll. Jag har stark tro på måleriet, inte bara som en spegling av vår samtid, utan också som ett verktyg som kan forma vår framtid.”

”Vår tids media är fascinerande i sin form, om inte annat för sin användning av teknologi. Man skulle kunna säga att media är teknologi, och det är den teknologin som jag i min konst approprierar. Genom mina detaljerade bearbetningar av olika slags källmaterial och referenser vill jag ge ett lätt förgånget bildmaterial ett nytt liv. Dessa bilder från det förgångna vill jag uppdatera för att de ska kunna resa sig ur vår digitaliserade värld och bli reala objekt igen.”

Info

01.10.2021 - 24.10.2021
Porvoon Taidehalli

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*