10.01.2020 10:00

"Karaktären i mina målningar är ofta i ständig rörelse, lik ljuset eller vinden - någonting som försöker hitta en lämpligare form. I all oändlighet frågande, vad är det i oss som strävar till att befria sig?"

Iisa Maaranens (f.1987) process grundar sig på observation av upplevelsernas värld, och utgångspunkterna för hennes verk stimuleras ofta av en vardaglig observation som laddas med ett psykologiskt eller samhälleligt ämne.

"Jag är intresserad av det omedvetnas framträdande genom bilden. Bildens ursprung kan vara en process där något väsentligt blir synligt."

Obstacle är en samling av målningar från olika helheter under en period på flera år.

Iisa Maaranen utexaminerades med magisterexamen från Helsingfors Bildkonstakademis måleriavdelning år 2018. Hon har ställt ut bl.a. i Galleri Anhavas grupputställning Emerging 2018, Galleri Katarina i Helsiingfors och i B-galleriet i Åbo

Som målare sträver hon ständigt att vara ekologiskt och etiskt medveten gällande materialval. Hon söker hela tiden nya målningsrecept. För tillfället använder hon som huvudteknik växtbaserade gummi arabicum-tempera.  Under senaste tid har hon också börjat använda återvinningsmaterial, t.ex. gamla kläder och andra objekt. I de allra nyaste målningarna har hon målat enbart med jordfärgspigment i stället för syntetfärger.

Info

10.01.2020 10:00 - 02.02.2020 16:00
Porvoon Taidehalli

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*