Konstfabriken firar stort sitt jubileumsår 10!

Konstfabrikens område har på tio år blivit en fast del av Borgåbornas vardag och liv. På tio år har området kring Konstfabriken utvecklats och i området har man byggt nya bostadshus, landskapsanpassning och miljökonst, och fått nya tjänster. Området utvecklas fortfarande.

Konstfabriken är i särklass som kultur- och kongresscentrum. Den har betjänat både kommuninvånare och besökare med betydande innehåll. Där har ordnats många olika evenemang och stora företagsevenemang, och man har kunnat njuta av god mat och konst. Konstfabriken har etablerat sin ställning som en intressant mötesplats.

Konstfabrikens 10-årsjubileum syns, hörs, känns och smakar. Konstfabriken är en fantastisk helhet och vi vill att var och en besöker den under jubileumsåret, berättar Susanne Dahlqvist, verkställande direktör för Event Factory Ab.

Konstfabriken är en unik plats för publikevenemang och stora företagsevenemang. Utöver många konserter har det under årens lopp ordnats både nationellt och internationellt betydande företagsevenemang i våra salar. Stämningsfulla fabriksliknande lokaler, tekniska lösningar, yrkeskunnig personal och ett omfattande nätverk av samarbetspartner garanterar ett lyckat slutresultat. Under pandemin har vi konkret visat hur flexibelt våra lokaler och tjänster på ett hälsosäkert sätt kan ändras till olika behov.   Konstfabrikens inverkan syns också i större utsträckning. Våra kunder använder flitigt tjänsterna i Borgå, såsom det högklassiga restaurangutbudet. På samma sätt fortsätter vi också under jubileumsåret. Nu, om någonsin, är möten mellan människor viktiga, fortsätter Dahlqvist.

Konstfabriken firar jubileumsåret hela året. I Konstfabriken kan du få se toppartister och konst på lokal nivå och nationell nivå i dess olika former, utan att glömma smakupplevelser, filmer och shopping. En del av jubileumsårets evenemang har redan publicerats i Konstfabrikens evenemangskalender och mera utlovas.   

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*