Konstfabrikens konstnärsresidens

Konstnärsresidenset finns i kultur- och kongresshuset Konstfabriken invid västra åstranden i Borgå. I huset arbetar ca 20 konstnärer och representanter från den konstnärliga branschen. Fabriken inrymmer också Borgå Konsthall med artotek, undervisningsrum för konst och musik, evenemangssalar, biograf och restauranger.

Till residenset hör en bostad och ett skilt arbetsutrymme. Bostaden (öppet kök, sovrum, wc/dusch) är 56 m² och det höga arbetsrummet är 31 m². Konstnären ersätter 50 euro/vecka, 200 euro/månad för residensvistelsen. Bostaden lämpar sig för en person eller ett par.

Arbetsperiodens längd kan anpassas till den konstnärliga planen. Vistelseperioden är i regel 1-3 månader. 

Residenset öppnades 2018 och upprätthålls av Borgå stads kulturtjänster.


Ansökning 

För att söka till residensen ordnas öppen ansökning i februari. Vi samarbetar också tillsammans med aktörer och föreningar inom kulturfältet.

Ansökningen görs med ansökningsblanket, Cv samt en friformulerad plan för residensvistelssen.
Ansökningarna samt förfrågningar gällande residenssen kan skickas till adressen: taidehalli@borga.fi

Borgå stads kulturtjänster ansvarar för valet av residensgäster, på basen av ansökan.

Kontaktuppgifter

Borgå konstnärsresidens, Borgå stads kulturtjänster, Västra Alexandersgatan 1, 01600 Borgå, Finland. 

Tilläggsuppgifter ger:
Sari Vuorenpää, utställningskoordinator, tfn 040 489 1610, sari.vuorenpaa@porvoo.fi  

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*