27.11.2020 10:00

Raija Marttinen (s.1970) asuu ja työskentelee Mikkelissä.Raija Marttinen (s.1970) asuu ja työskentelee Mikkelissä.
Muisti, muistaminen ja unohtaminen, ajan ja paikan kerroksellisuus ovat pysyviä teemoja työskentelyssäni. Mietin, mitä ovat muistijäljet ajan kartalla, mikä muuttuu ja jää, mistä tämä hetki rakentuu. Minkälaisia jälkiä itse jätän paikkojen historiaan. Tuon Porvooseen kolme teosta tasan vuosi sitten maalamastani sarjasta Muistin kuvia. Niissä näkyy, miten katsettani ovat kiinnostaneet erityisesti köynnösristikoiden ja huonekasvien muodot ja olemukset. Kuihtuminen ja ränsistyminen, viileiden vuodenaikojen himmeys. Näkemisen ja hämärtymisen rajapinta.Taustalla on vahvasti paikkahavainto ja kokemus siitä, miten alut ja loput vaihtavat paikkaa, miten kaikki juurtuu ja kasvaa yhä uudelleen. Toivoa ja lohtua.Maalaamisessa on aina kyse kielen etsimisestä, elämän perusteiden kartoittamisesta – suhteesta itseen ja ympäröivään maailmaan. Oman olemassaolon tarkoituksen kysymistä, kyseenalaistamista – ja löytämistä.
Raija Marttinen on valmistunut Pekka Halosen akatemiasta vuonna 2001 ja toiminut siitä lähtien päätoimisena kuvataiteilijana. Aktiivista näyttelytoimintaa yksityisnäyttelyiden lisäksi yhteis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1998. Marttisen teoksia löytyy Valtion, Mikkelin kaupungin ja KELAn taidekokoelmista.  

Reija Palo-oja (s.1970) asuu ja työskentelee Turussa.
Näyttelyssä on esillä teoskokonaisuus Hymni. Teoksissa maisemallisuus yhdistyy kiinnostukseen tutkia maalauksen ambivalenttia tilallisuutta, maalauksen moninaisia eleitä, sekä immateriaalista vaikutelmaa. Kokonaisuudessa korostuu luottamus maalauksen ilmaisuvoimaan, ajallisuus, omaehtoisuus sekä herkkyys.Teoskokonaisuus pohjautuu viitteellisen teeman ympärille, jossa henkilökohtainen sekä havainnot mailman tapahtumista vertautuvat ohikiitävään hetkeen, jolloin voi aavistaa vääjäämättömän tapahtuman todeksi. Tämä kuvitteellinen, käänteentekevä hetki on määrittelemätön, sekä muodoltaan häilyvä. Maalauksissa yritän antaa tälle hetkelle muodon.Työskentelyn lähtökohtien taustalla on myös ajatus toisiaan kumoavista jännitteisistä sanapareista, kuten tiheytynyt tyhjyys sekä tiivistynyt hiljaisuus. Näillä erilaisilla elementeillä tavoittelen maalauksiin hiljaista intensiteettiä. Ripustuksessa teoksista rakentuu rinnakkaisia samaa mielenmaisemaa kuvaavia kokonaisuuksia. Yleisesti työskentelyäni ohjaa kiintymys maalaamiseen ja halu etsiä omanlaista paikkaa maalaustaiteen suuressa viitekehyksessä. Työskentelyn keskiössä on myös ajatus siitä, että maalaamisella voi ilmentää maailmasta jotakin olennaista.Reija Palo-oja on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisesta asti hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin. Palo-ojan teoksia kuuluu Valtion, HAM:n, Suomen Taideyhdistyksen, Turun kaupungin sekä HUS:n taidekokoelmiin. 

Hanna Räty (s.1970) asuu ja työskentelee Juvalla.
Maalaus on minulle kieli, jonka avulla hahmotan itseni, ympäristöni ja maailman välisiä suhteita. Kädenjälki ja maalaamisen hetki ovat tärkeitä. Teokseni saavat alkunsa henkilökohtaisesta historiasta tai havainnosta, mutta työskennellessäni kurkotan kohti yhteistä kokemusta. Työskentelen maalaamalla, piirtämällä ja valokuvaamalla. Ajatus saa muodon tilaan ripustettuna installaatiomaisena kokonaisuutena. Se on totta, mutta ei yhteneväinen todellisuuden kanssa, vaan muodostuu muistumista, haaveilusta, löydetystä, lainatusta ja ajatellusta.Kulma-galleriaan tuon osan Kuvitteellinen mummola -kokonaisuudesta.
Kiitos Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto.
Hanna Räty on opiskellut maalausta Vapaassa taidekoulussa. Parhaillaan hän täydentää opintojaan Turun taideakatemiassa. Räty on pitänyt yksityisnäyttelyjä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin vuodesta 1995. Hänen teoksiaan on Suomen taideyhdistyksen, Mikkelin ja Juvan kuntien sekä Agan taideyhdistyksen kokoelmissa.

Info ja liput

27.11.2020 10:00 - 31.01.2021 16:00
Kulma

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Tilaa uutiskirjeemme

Please write no text here
Tapahtumista Kokous- ja tapahtumatiloista
*