EAT, DO, FEEL AND SHOP

Find your own field of Art at the Art Factory. 

Ända sedan Konstfabriken togs i bruk som en lokal för kultur år 1986 har de konstnärer som arbetar här varit en viktig del av Konstfabrikens väsen.

Bekanta dig med Konstfabrikens konstnärer

Subscribe newsletter

Please write no text here
Events Meeting and event venues
*