01.10.2021

I Simo Saarikoskis verk Abandoned Land II dokumenteras övergivna miljöer och bortglömda livsstilar som ur dagens perspektiv hamnat i Finlands ytterområden och förblivit som marginella fenomen. Samtidigt är en övergiven värld ett fönster mot framtiden som återspeglar något vi kanske i fortsättningen kommer att se som värt att överge. Saarikoskis (f. 1980) verk utforskar vår tids fenomen samt människans psyke och påverkan i sin egen omgivning.

Galleri Fikka är ett litet galleri i samband med Borgå Konsthall. På galleriet visas utställningar med tyngd punkt på media-, installations och tredimensionell konst.

Info

01.10.2021 - 24.10.2021
Galleria Fikka

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Beställ vårt nyhetsbrev

Please write no text here
Evenemang Mötes- och evenemangslokaler
*