Gå till innehåll

AVANTIN XXXVII SUVISOITTO – Big, Beautiful, Dark, and Scary

Osta lippu

Orkesterkonsert: “Big, Beautiful, Dark, and Scary”
Konstfabriken, Avanti-salen

Brad Lubman, dirigent
Kammarorkestern Avanti!

Davig Lang: heavyweight
Aaron Copland: Appalachian Spring

Julia Wolfe: Big, Beautiful, Dark and Scary
John Luther Adams: Become River

Låt dig föras med av strömmen! Become River är sista delen i John Luther Adams trilogi Become och uppmuntrar lyssnaren att dyka ner i en musikalisk flod, förvandla sig till en del av naturens rörelse och kretslopp, som transporterar oss mot vår rätta plats i naturens ordning. Även i Aaron Coplands Vår i Appalacherna letar ett ungt par efter den rätta platsen i livet och deras framtidstro förstärks av Shakers-hymnens ”enkla gåvor” (Simple Gifts). David Langs heavyweight börjar där Sibelius femte symfoni slutar. Då det sista ackordet klingat ut börjar Lang efter en kort paus bearbetade det utrymme symfonin röjt ur framtiden. Vid terrordådet mot WTC 2001 befann sig Julia Wolfe med sina barn endast ett par kvarter därifrån. Big, Beautiful, Dark and Scary från 2002 beskriver hur livet känns efter katastrofen.

Konsertens längd är cirka 1 h 30 min. Paus.

Andra liknande evenemang