Hoppa till innehåll

Lasse Lecklin: Virvlar

Lasse Lecklins utställning Virvlar behandlar vattnets kretslopp på jorden.
Vattenkretsen – hydrosfären – anses omfatta allt vatten på jorden: haven, grundvatten, glaciärer, sjöar, floder och andra vattenmassor som interagerar med hela planeten.

Torka, frysning, regn eller vattendragen gör inte att vattnet försvinner från jorden, utan det är i ständig cirkulation och förändrar sin form och plats. Men mänskliga aktiviteter, såsom vattenanvändning, förorening och klimatförändringar, påverkar vattenkretsloppet och orsakar förändringar i jordens vattenresurser. Utställningens verk utforskar klimatförändringarnas effekter på hydrosfären och vattenkretsloppet.

Verken, i flera olika skalor, beskriver historiska geologiska skikt, som blandas ihop med förändringar som människan förorsakar. Utställningens verk visar glaciärer på Island, öknar i Djibouti, floder i Kuusamo och snösmältning sett genom ett mikroskop. Virvlar illustrerar olika lager som sammanfaller på grund av geologiska förändringar och människans aktiviteter.

Lasse Lecklin (f. 1982) är en Helsingforsbaserad fotograf. Lecklins mål är att göra mänskligt orsakade förändringar i naturen synliga. Han är särskilt intresserad av hur enorma och okontrollerbara naturliga processer påverkar landskapet, och hur detta naturskapade arbete blandas med den miljön människan formar.

Lecklin avlade en magisterexamen i fotokonst från Aalto-universitetet 2015. Han har också studerat fotojournalistik vid Tammerfors universitet, fotografi vid Konstfack i Stockholm och School of Visual Arts i New York, samt bildkonst vid Beaux-Arts de Paris.

Utställningen och konstnärens arbete har stötts av Olga och Vilho Linnamoos stiftelse, Kimmo Kaivanto stiftelsen, Centret för konstfrämjandet, Finnfoto samt Suomen kulttuurirahasto.

Andra liknande evenemang