Hoppa till innehåll

Petteri Cederberg: Equibilirium

Balans uppstår när de motsatta krafterna eller inflytelserna är likvärdiga. Trots det interna och externa kaoset hamnar helheten till slut alltid i balans. Utställningen har utgått från denna trösterika tanke.

Den kaotiska och osäkra världssituationen under den senaste tiden har också på ett motstridigt sätt medfört enhetlighet och balans, åtminstone mellan Europa och västländerna. Omvärlden omvälvs. Pandemin, kriget och de senaste eventuella UFO-observationerna. Ibland känns det som om vi lever i en klumpig pocketbok i en rea-låda med kiosklitteratur. Mänskligheten har utvecklat artificiella intelligensen till ett nytt skede och den teknologiska singulariteten som följer av detta närmar sig. Har människan gjort sig obehövlig? Försvinner mänskligheten?

Ja
Nej
Kanske.

Förändringstakten är enorm och ovillkorlig. Framtidens rädsla och hopp balanserar för evigt.

I mitt verk försöker jag få kontakt med mitt undermedvetna och omedvetna sinne. Jag beskriver sambandet mellan denna erfarenhet och färg, form samt ljud. Detta leder till oväntade sensoriska upplevelser som jag upplever fördunkla gränserna för traditionell konst. Det går mot ett okänt och abstrakt verk. Den bjuder in tittaren att möta sitt undermedvetna och sin omedvetna omvärld. Det finns inga rätta eller felaktiga tolkningar, varje uppriktig reaktion på ett verk är äkta.

Den manuella stop-motion animationen ”Equilibrium” och serigrafkorrekturer som genomförts av
still-bilder på animationen finns framlagda på utställningen.

Petteri Cederberg (född 1976 i Esbo) är en bildkonstnär som arbetar i Helsingfors. Hans verk begrundar den omedvetna sidan av människans sinne och hjärnans undermedvetna logik. Cederberg arbetar i huvudsak med animation och teckning. Han närmar sig sina animationer som levande målningar eller teckningar i stället för traditionell film och dess narrativa uttryck. Animationerna beskriver målningsprocessen med framgång och misslyckanden.

Cederberg har utexaminerats som magister i bildkonst vid avdelningen för bildkonst vid Bildkonstsakademin 2011 och är medlem i Målarförbundet. Han har ordnat flera privat- och grupputställningar såväl i Finland som utomlands. Hans verk finns bl.a. i finska statens, Helsingfors konstmuseums och Jyväskylä stads samlingar. Cederbergs animationsverk har presenterats på flera internationella filmfestivaler.

Andra liknande evenemang