Mikä on Taidetehtaan kulttuuritoiminnan merkitys?

Vuonna 2000 kaupunki sai ensimmäisen kulttuuritaloksi suunnitellun kiinteistön, kun pääkirjasto Papinkadulla avattiin. Vuonna 2012 oli Taidetehtaan vuoro valmistua kulttuuri- ja kongressitaloksi. Sitä ennen taiteilijat työskentelivät osin kylmissä ja peruskorjaamattomissa Taidetehtaan työhuoneissa. Toisen kerroksen Taidehallin näyttelytilalle oli asetettu painorajoitus, joka karsi vieraiden määrää avajaisissa ja Avanti Suvisoitossa yleisö jonotti wc-tiloihin, joiden viemärit yleensä tukkeutuivat. Liikenne festivaalin aikana oli katkaistava, koska melu tunkeutui konserttisaliin maailmanluokan artistien esiintyessä.

Kaupungin kulttuuripalveluilla ei ollut käytössään omaa esittävälle taiteelle tarkoitettua suurta tilaa tai määrärahaa, joten kaupunkilaisille oli harvakseltaan tarjolla vierailevien ammattilaisryhmien teatteri- ja konserttiesityksiä. Osa porvoolaisista haki korkeatasoisia kulttuurielämyksiä Helsingistä, mutta vielä suurempi osa sai pärjätä ilman.

Taidetehtaan peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa pystyttiin myös huomioimaan, että kaupungin ainut yksityinen elokuvateatteri oli teknisesti tullut tiensä päähän ja vaarana oli, että elokuvateatteritoiminta kaupungissa loppuisi. Toiminnan jatkuminen vaati uudet tilat. Myös kasvava Taidetehtaan tanssikoulu ja suuri osa taitelijoista tarvitsi asianmukaisia tiloja.

Taidetehdas takaa korkeatasoisia ja monipuolisia kulttuuripalveluita kaikille porvoolaisille omalla paikkakunnalla. Kunnalliset kulttuuripalvelut ovat hyvinvointipalveluita samalla tavalla kuin liikuntapalvelut. Ne tukevat yhteisöllisyyttä ja lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta. Porvoon kulttuuritarjonta vastaa Taidetehtaan käyttöönoton myötä paremmin muiden keskisuurten kuntien kulttuuritarjonnan tasoa ja kirjoa.

Kuka suunnittelee Taidetehtaan kulttuuriohjelmiston?

Taidetehtaan säännöllinen vuosiohjelmisto ja näyttelyt suunnitellaan ja tuotetaan pääosin Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimesta yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Kulttuuripalvelut vastaa mm. teatterisarjoista aikuiselle yleisölle, ohjelmasta lapsille ja nuorille sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä, osasta artistikiertueita, näyttelytoiminnasta ja kolmannen sektorin yhteishankkeista. Porvoonseudun musiikkiopisto tuottaa Klassikot –sarjan ja Soivan Taidehallin konsertit sekä järjestää Muskaritoimintaa perheille. Kansalaisopiston ohjelma kattaa myös Taidetehtaan taideopetuksen Studiossa.

Kaupungin tuottamasta ohjelmistosta löytyy tarjontaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Suunnittelussa pyritään laajasti huomioimaan eri asiakasryhmien tarpeita ja toiveita. Hinnoittelun lähtökohtana on, että palvelut ovat kaikkien porvoolaisten saavutettavissa.

Myös Event Factory Oy tuottaa yleisölle suunnattua sisältöä ja myy tiloja kiertueille. Fotografiskan Ikonit-näyttely kesällä 2017 oli ensimmäinen kulttuuripalveluiden, Event Factoryn sekä matkailu- ja markkinointiyksikön yhteistuotanto. Yhteistuotantoja jatkaa Factoryfest kesällä 2018.

Miksi alueelle kaavaillaan hotellia?

Taidetehtaan asemakaavassa vuodelta 2009 on merkitty paikka myös Porvoon elinkeino- ja matkailuelämää palvelevaa hotellia varten.

Tulevaisuuden porvoolaiset tarvitsevat vetovoimaisen kotikaupungin. Porvoo on suosittu matkailukaupunki, ja keskustan kehittäminen tarjoaa lisää vaihtoehtoja niin porvoolaisille kuin matkailijoillekin. Mahdollisuudet nauttia jokimaisemasta ja sen ympäristöstä paranevat.

Hotellilla on positiivisia vaikutuksia Taidetehtaan kävijämääriin. Se on edellytys useamman päivän mittaisten kotimaisten ja kansainvälisten kokous- ja yritystapahtumien saamiseksi Porvooseen sekä pidentää tapahtumakävijöiden ja matkailijoiden viipymää.

Miksi Taidetehtaan toimintaa tuetaan verovaroilla?

Kulttuurikäyttöön tehdyt rakennukset sekä Suomessa että kansainvälisesti ovat yleensä julkisilla varoilla tai sponsori/lahjoitustukimalleilla rahoitettuja. Korkeat investointikustannukset eivät palaudu suorina tuloina, vaan epäsuorina tuloina mm. matkailun ja alueen vetovoiman kasvaessa. Kulttuuritaloissa, jotka on rakennettu musiikki-, kokous- ja kongressikäyttöön on useimmiten taloudellisena tavoitteena, että organisaation operatiivisen toiminnan kulut katetaan oman toiminnan tuotoilla. Tämä malli pätee myös Taidetehtaaseen. Kiinteistön kulut kaupunki kattaa julkisista varoista ja Event Factoryn operatiivinen toiminta kattaa tuloillaan omat kulunsa. Kulttuuriohjelmiston kulut katetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden määrärahoilla.

Omistajat vastaavat kiinteistön kunnosta eli korjaustöitä ei kustanneta verorahoilla. Porvoon kaupunki on vuokrannut kiinteistön 20 vuodeksi ja maksaa vuokraa 1,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Paljonko tapahtumaan osallistuminen tai tapahtuman järjestäminen Taidetehtaalla maksaa?

Konsertti- ja teatteriesitysten lippuhinnat ovat edullisemmat kuin pääkaupunkiseudulla. Tapahtumalippujen hinnan määrittää tapahtuman järjestäjä.

Tapahtumajärjestäjien maksamat kulut koostuvat tilavuokrasta, tekniikasta, siivouksesta ja järjestyksenvalvonnasta. Tilojen koot vaihtelevat kokoushuoneesta 800 neliömetrin Avanti-saliin. Tilaisuudessa tarvittava esitystekniikka, somistaminen, kalustaminen ja tarjoilut vaikuttavat tilaisuuden kustannuksiin.

Kulttuuripalvelut tukee kulttuuritapahtumien järjestäjiä salien sopimushinnalla. Sopimushinnat on otettu käyttöön vuonna 2017. Tuen määrä perustuu kunkin talousarviovuoden määrärahaan. Kulttuuritapahtuman järjestäjän talous on riippuvainen myytyjen lippujen määrästä.