Siirry sisältöön

Felipe de Ávila Franco: Subjective Substance

Felipe de Ávila Franco
SUBJECTIVE SUBSTANCE
Porvoon Taidehalli
8.9.-15.10.

Felipe de Ávila Francon (Brasilia, 1982) työ ylittää rajoja veistoksen ja muiden välineiden välillä, sukeltaen materiaalisuuden kysymyksiin biopolitiikan ja ympäristöestetiikan linssien kautta rinnastaen käsitteet luonnosta, alueesta ja ruumiillisuudesta. Hänen taiteellinen prosessinsa näkee veistoksen käytännön, joka tuo esille ei vain ulottuvuuksia, vaan myös ajallisuutta, korostaen taidetta mekanismina joka herättää uusia tietämisen näkökulmia ja luo poikkitieteellisiä yhteyksiä humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja esi-isien kosmologioiden välillä.

Tässä näyttelyssä hän pyrkii tutkimaan asioita, jotka liittyvät energian käsitteen erilaisiin ilmentymiin ja näkökulmiin. Kokeellisten lähestymistapojen, valoprojektioiden heijastaville pinnoille ja järjestelyjen, jotka sisältävät fossiilisten polttoaineiden jäämiä ja sähkömekaanisia järjestelmiä, kautta teokset muuttavat energian fenomenologisia sävyjä. Teokset kulkevat tämän käsityksen käsitteellisen subjektiivisuuden läpi, toimien keskeisenä elementtinä spekuloidessa energiaa substanssina, joka ei ainoastaan asu, mutta myös yhdistää todellisuuden, fiktion ja metafysiikan alueita.

Tulevat näyttelyn tapahtumat

Lauantaina 7.10 klo 14.00
Taiteilijatapaaminen: Felipe de àvila Franco
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja pidetään englanniksi

Muita vastaavia tapahtumia