”Kroppen är ett instrument som måste slipas genom konstnärliga processer för att nå toppen av sin potential, för att den inre rörelsen ska kunna artikuleras rent och exakt.”

Marko Ruotsalainen är skådespelare och regissör inom fysisk teater och har skapat en egen övningsmetod för fysisk teater bland annat utgående från Jerzy Grotowskis tekniker. Med tjugo års erfarenhet av utveckling, övning och förställningar synliggör han den fysiska teaterns lagbundenheter i sina föreställningar och sitt utbildningsarbete.

”Det viktigaste i arbetet är mötet med en annan människa – interaktionen, beröringen och närvaron.”

Katja Kaulanen har i över femton år varit verksam som skådespelare, regissör, lärare och utbildare inom såväl fysisk som tillämpad teater. Hon har också samarbetat mycket med olika grupper.