”Keho on instrumentti, jota on hiottava taiteellisessa prosessissa omaan potentiaaliseen lakipisteeseen asti, jotta sisäistä liikettä voi artikuloida puhtaasti ja tarkasti.”

Marko Ruotsalainen on fyysisen teatterin näyttelijä-ohjaaja, joka on luonut oman harjoitusmetodin fyysisen teatterin alalla pohjautuen mm. Jerzy Grotowskin fyysisen teatterin tekniikoihin. Kahdenkymmenen vuoden kehittelyn ja harjoittelun, sekä esiintymisen kokemuksella fyysisen teatterin lainalaisuudet näkyvät hänen esityksissään, ja koulutustyössään.


”Työssä merkityksellistä on toisen ihmisen kohtaaminen – vuorovaikutus, kosketus ja läsnäolo.”

Katja Kaulanen on fyysisen teatterin näyttelijä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka on yli viidentoista vuoden ajan toiminut näyttelijänä, ohjaajana, opettajana ja kouluttajana niin fyysisen teatterin, kuin soveltavan teatterin alueilla. Hän on tehnyt myös paljon yhteisöteatteria erilaisten ryhmien ja yhteisöjen parissa.

teatteritaruma.com

Yhteystiedot:
katjakaulanen@gmail.com, p. 0500 978 438,
ruotsalainen.mr@gmail.com, p. 040 3786139.