Hoppa till innehåll

BAKGRUNDSAKTÖRER PÅ KONSTFABRIKEN

Många bakgrundsaktörer gör Konstfabriken till en mångsidig helhet.

MÅNGA BAKGRUNDSAKTÖRER GÖR KONSTFABRIKEN TILL EN MÅNGSIDIG HELHET.

Konstfabriken ägs av flera understödjare av finländsk kultur: Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö samt Emil Aaltosen säätiö. Stiftelserna representeras av ML Real Estate, som erbjuder fastighets- och stödtjänster i Konstfabriken. För uthyrningen och marknadsföringen av evenemangslokaler står Oy Porvoo Event Factory Ab, som fungerar under namnet Konstfabriken och ägs av Borgå stad.

Borgå stad är Konstfabrikens största hyresgäst, bl.a. kulturtjänster finns i Konstfabriken. Kulturtjänsterna hyr ut arbetsrum till konstnärer. Konstfabriken och utvecklandet av hela området väster om Borgå å är ett av Borgå stads största projekt.

Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå stöder kulturverksamheten i Konstfabriken.

PORVOO EVENT FACTORY OY AB

Event Factory ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av Konstfabrikens mötes- och evenemangsutrymmen. Aktiebolaget fungerar under namnet Konstfabriken.

Borgå stad grundade Porvoo Event Factory Oy Ab för att betjäna Konstfabrikens företagskunder. Aktiebolaget ansvarar för Konstfabrikens marknadsföring, för försäljningen av evenemangsutrymmen samt för att organisera den operativa verksamheten. Bolaget betjänar mötes-, seminarie-, kongress- och evenemangsarrangörer och utvecklar och producerar tjänster i anknytning till dem tillsammans med andra aktörer i Konstfabriken.

Porvoo Event Factory Oy Ab samarbetar med Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå samt med andra företag på Konstfabrikens område.

PORVOO EVENT FACTORY OY AB:S STYRELSE

Pertti Elfving Elvilä, ordförande
Pia Sågbom, viceordförande
Petri Hosiaisluoma
Aino Kylätasku
Pasi Siltakorpi

Verkställande direktör Anders Lindholm-Ahlefelt

STIFTELSEN FÖR KONSTFABRIKEN I BORGÅ

Stiftelsen för Konstfabriken i Borgå står för det proffessionella kulturutbudet i Konstfabriken. Stiftelsen grundades år 1999 av Borgå stad och Ensio Miettinen.

Stiftelsen har som uppgift att utveckla kulturverksamheten i Konstfabriken så att den betjänar Borgånejdens konstnärer, invånare och turister. Stiftelsen ordnar kulturevenemang samt skapar och upprätthåller ett brett kontakt- och samarbetsnätverk. Stiftelsen deltar i programplaneringen, söker aktivt efter samarbetspartner och utvecklar konstens stödjänster i Konstfabriken.

STYRELSE

Markku Välimäki, ordförande
Felix von Willebrand, viseordförande
Leena Häkkinen
Heini Korpelainen
Antti Manninen
Ann Sandelin
Susann Hartman, expertmedlem

Yhteystiedot:

Ordförande Markku Välimäki, saatio@taidetehdas.fi tai markkuvalimaki8@gmail.com, puh. 0400 486 212
Ombudsman Marika Kettunen, asiamies@taidetehtaansaatio.fi tai marika.kettunen@porvoo.fi, puh. 0400 960076