Hoppa till innehåll
Historiallinen kuva Taidetehtaasta

KONSTFABRIKENS HISTORIA

Från industri till konst.

Fabriksverksamhet på Konstfabrikens område började för nästan hundra år sedan när Alba i början av 1920-talet byggde en fanérfabrik där var Konstfabriken finns i dag. Snart flyttade också list och ramfabriken Haikka till området, likaså August Eklöfs maskinverkstad samt hästskofabrik. Med åren köpte August Eklöf upp de övriga fabrikerna, som ändå fortsatte verksamheten under de gamla företagsnamnen.

De här fabrikerna var en stor arbetsgivare i Borgå. August Eklöf var en inflytelserik affärsman och han var ansågs vara en god arbetsgivare som tog hand om sina arbetstagares välmående. Ett exempel på det här är att han ordnade arbetstagarnas transport över ån med roddbåtar, eftersom det vid den tiden endast fanns en bro invid Gamla Borgå.

Fanérfabriken tvingades lägga ner på 1940-talet på grund av brist på råvara. Listfabriken fortsatte verksamheten och i synnerhet maskinverkstaden och hästskofabriken var framgångsrika. Dessutom verkade bland annat ett gjuteri på fabriksområdet. På 1950-talet började man bygga ihop traktorer och Pikku-Jussi-grävmaskiner.

Fabriken övergick i Fiskars ägo på 1960-talet sdå tillverkades bl.a. traktorer, grävmaskiner och skogsmaskiner. Maskinverkstaden lades ner på 1970-talet och också lyftkransservicen flyttade bort i början av 1980-talet.

År 1986 sålde Fiskars fabriksfastigheten till Borgå stad, som på krav från kulturfolket hyrde ut arbetsrum till konstnärer. Som mest har ett 40-tal konstnärer och olika verkstäder funnits i Konstfabriken. Konstnärernas första utställning ordnades år 1988 och den fick namnet FISK ARS. Under åren har en hel del utställningar, konserter, basarer och idrottsevenemang ordnats. Också teatern Porvoon Teatteri och de arbetslösas matsal verkade i Konstfabriken under många år.

År 1999 steg den lokala företagaren, kulturvännen och stödaren Ensio Miettinen fram och grundade tilsammans med Borgå stad en stiftelse för att renovera och upprätthålla byggnaden. I och med att stiftelsen grundade började också tnken om ett kulturcentrum gro, och i början av 2000-talet ordnades både idé- och arkitekturtävlingar.

Efter en del fördröjningar pga recessionen kom man äntligen igång med arbetet med att förnya Konstfabriken år 2007. Arbetet började med att rena marken eftersom den var förorenada av industriverksamheten. Det egentliga renoverandet och byggandet började år 2009. Den nya Konstfabriken stod färdig på våren 2012 och öppnades för allmänheten i maj. Officiellt invigdes Konstfabriken av statsminister Jyrki Katainen den 13 augusti 2012.

Ansvarig planerare Hannu Kiiskilä och arkitektbyrån Arrak.

Byggherre Rakennusyhtiö Hartela.

Konstfabriken ägs av tre stiftelser Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö och Emil Aaltosen säätiö.