Hoppa till innehåll
Taidetehdas

TILLGÄNGLIGHET PÅ KONSTFABRIKEN

Ordkartor fås på Konstfabrikens första våning.

Konstfabriken ligger på Västra Alexandersgatan 1. Konstfabriken är belägen vid hörnet där Västra Alexandersgatan och Kokonvägen möts, norr om huset.

Det finns två huvudentréer till Konstfabriken, en vid Västra Alexandersgatan och en annan på södra sidan av huset vid Alexandersplatsen. Leveransfordon kan stanna vid ingången vid Alexandersplatsen. Busshållplatsen ligger vid Västra Alexandersgatan intill entrén.

Båda ingångarna leder till Konstfabrikens huvudfoajé.

KARTA 1: FRÅN INGÅNGEN VID ALEXANDERSPLATSEN TILL INFORMATIONSDISKEN OCH RELIEFKARTAN

Ingången vid Alexandersplatsen är belägen på södra sidan av huset, vid Konstfabrikens butiker. Ingången har automatiska skjutdörrar som öppnas med rörelsedetektor, följt av en cirka tre meter djup tambur och sedan ytterligare skjutdörrar. Du når södra änden av Konstfabrikens foajé så att cirka tjugo meter framför dig finns ytterligare huvudentréer som leder till Västra Alexandersgatan. Till höger, finns biljettkassan för Bio Rex-biografen. Informationsdisken finns snett till vänster. Avståndet från dörren till disken är cirka tio meter.

Från dörrens vänstra kant löper en upphöjd styrlista rakt fram på golvet. Listan går till huvudentrén som leder till Västra Alexandersgatan. Gången är täckt med en matta. Om mattan ligger på styrlistan känns den igenom mattan.

När man följer listan avviker den till vänster mot evenemangssalarna och toaletterna. Cirka en och en halv meter från detta avsnitt, om du följer listen eller kanten på golvet, grenar en annan lista till vänster som leder till informationsdisken, cirka åtta meter bort, på dess vänstra sida. Avståndet från mattan till disken är ungefär sex meter. Halvvägs finns en kort lista som grenar av till vänster och slutar vid den taktila kartan. Förutom Konstfabrikens information betjänar informationsdisken också Lippupiste-tjänsten.

KARTA 2: FRÅN INGÅNGEN VID VÄSTRA ALEXANDERSGATAN TILL INFORMATIONSDISKEN OCH RELIEFKARTAN

Ingången från Västra Alexandersgatan ligger på norrsidan av huset. Ingången har automatiska skjutdörrar som öppnas med rörelsedetektor, följt av en cirka tre meter djup vindsvestibul och sedan ytterligare skjutdörrar. Du når norra änden av Konstfabrikens foajé så att cirka tjugo meter framför dig finns ytterligare huvudentréer som leder till Alexandersplatsen. Till vänster finns biljettkassan för Bio Rex-biografen. Konstfabrikens informationsdisk finns snett till höger. Avståndet från dörren till informationsdisken är cirka tjugo meter.

Den gångväg som går rakt fram från dörren är täckt med en matta. Om mattan inte är på plats, går en upphöjd styrlista från höger sida av dörren direkt till den andra änden av foajén, mittemot dörrarna på andra sidan.

När du följer listen eller den högra kanten av mattan i cirka femton meter, grenar en styrlista av till höger och leder till informationsdisken cirka åtta meter bort, på vänstra sida. Avståndet från mattan till disken är cirka sex meter. Halvvägs finns en kort lista som grenar av till vänster och slutar vid den taktila kartan. Förutom Konstfabrikens information finns också Lippupiste-tjänsten vid informationsdisken.

KARTA 3: BIO REX-BIOGRAFENS BILJETTKASSA, BISTRO SINNE OCH TOALETTER VID ALEXANDERSPLATSEN

Bio Rex-biografens biljettkassa ligger cirka fem meter åt klockan två sett från ingången vid Alexandersplatsen. I biljettluckans vänstra ände finns Bio Rex godisbutik. Direkt till höger sett från dörrarna, cirka fem meter åt klockan tre, finns en dörr som leder till biografsalarna.

Rakt fram från dörrarna vid Alexandersplatsen finns på den andra änden av foajén ingången på Västra Alexandersgatan.

Efter godisbutiken, innan ingången från Västra Alexandersgatan, grenar en korridor av till höger mot Bistro Sinne och biografens toaletter. Golvet är utrustat med upphöjda styrlistor.

BIO REX-BIOGRAFENS TOALETTER OCH BISTRO SINNE

Gångvägen som går rakt fram från dörrarna vid Alexandersplatsen är täckt med en matta. Om mattan inte är på plats, går en upphöjd styrlista från vänster sida av dörren direkt till den andra änden av foajén, mittemot dörrarna på andra sidan. När du följer listen eller den högra kanten av mattan i cirka tjugo meter, rakt fram till Västra Alexandersgatans dörrar, grenar en styrlista av till höger. Om du följer denna lista i cirka elva meter, grenar en annan lista av till höger och slutar cirka en meter från ett markområde. Markområdet varnar för trappor som leder ner till dam- och herrtoaletterna. Båda sidorna av trappan har räcken, men de sträcker sig inte ända upp till toppen. Vänster sida av trappan är särskilt farlig eftersom den första trappan är delvis ut på gångvägen, eftersom väggen som avgränsar trappan börjar cirka 10 cm senare än trappan.

Fortsätt följa den ledande listan från avdelningen som leder till dam- och herrtoaletterna, cirka två meter från avsnittet grenar en lista av till höger och slutar cirka 1,5 meter från dörren till den tillgängliga toaletten. Alla toalettdörrar har taktila skyltar med punktskrift och upphöjd symbol på öppningssidan, cirka 1,5 meter över marken. Fortsätt följa den ledande listan till den tillgängliga toaletten i cirka en meter, då slutar den första listan vid ingången till Bistro Sinne på Västra Alexandersgatan. Det finns en taktil varning på golvet framför den genomskinliga glasdörren. Cirka en meter efter ingången finns en trappa ner till restaurangområdet (3-4 trappsteg). På höger sida av trappan finns ett räcke.

KARTA 4: ANDRA VÅNINGENS ANDRA NIVÅ, DÄR AVANTI-SALEN, FABRIKSSALEN, RESTAURANG FABRIKEN, GARDEROB, TOALETTER OCH TILLGÅNG TILL ANDRA VÅNINGEN ÄR BELÄGNA

Från huvudfoajén tar du dig till den andra nivån på Konstfabriken genom Avanti-salens foajé längs en ramp. Rampen finns vid ingången från Alexandersplatsen, strax till vänster om dörren. Rampen är cirka fyra meter bred och sex meter lång. På höger sida av rampen finns en ledstång. För att hitta ledstången följer du den liggande styrlisten som börjar från vänster sida av dörren eller, om en matta har placerats över listen, följer du den vänstra kanten av mattan. Cirka tre meter från dörren grenar en styrlista av till vänster mot ledstången. Ledstången sträcker sig inte upp till toppen av rampen utan avslutas vid personalens ingång till infodisken, cirka fem meter från rampens början. Personalens ingång har trappor som leder ner, och dessa bör undvikas. Direkt efter personalingången finns en metallstång på höger sida av rampen, delvis på vägen. Cirka en och en halv meter efter slutet av den sluttande delen av rampen finns en glasvägg i rampens bredd med manuellt öppningsbara dubbeldörrar av genomskinligt glas. Den högra dörren på höger sida är vanligtvis öppen. Ingången finns cirka tre meter framför slutet av ledstången.

Efter glasdörren öppnas Avanti-salens foajé. Restaurang Fabriken ligger till vänster om ingången, i riktning klockan nio, cirka tjugofyra meter bort. Restaurangen har ingen separat dörr utan fortsätter sömlöst från lobbyn. Trapporna till andra våningen är belägna i riktning klockan tio, cirka tjugo meter bort. Avanti-salens dörr är belägen i riktning klockan elva, cirka tolv meter bort, och ingången till Fabrikssalen är rakt fram, cirka tio meter bort. Från ingången fortsätter en ledande lista rakt framåt. Omedelbart efter ingången kan det finnas en matta som är cirka en och en halv meter bred, styrlisten kan bli under mattan. Cirka fem meter från dörren grenar en lista av till höger och viker sedan till höger. Efter svängen går styrlisten rakt fram i cirka fyra meter, och slutar vid dörrarna till Avanti-salen. Cirka två meter från dörren grenar en lista av till vänster mot trappan som leder upp till andra våningen. Avståndet till trappans början är cirka elva meter. Ledstången är fäst vid väggen cirka en och en halv meter från dörren. Trappan är raka och har en viloplats i mitten. Om du går uppifrån nedåt är riktningen från norr till söder.

TILL TOALETTERNA

Från korsningen av styrlisterna svänger du till höger. Cirka tre meter från korsningen delar sig en lista åt vänster mot damernas toalett, och cirka elva meter från korsningen svänger listan vinkelrätt åt vänster och slutar vid herrarnas toalettdörr, vid dess öppningskant. En taktil skylt är monterad ovanför handtaget på dörren, cirka 1,5 meter över marken.

Från styrlistan som leder till damernas toalett grenar sig en lista cirka två meter från svängpunkten, snett åt höger. Listan slutar vid öppningskanten på toalettdörren, vid handtaget. Dörren är placerad i hörnet. En skylt är installerad på väggen till vänster om dörren, cirka 1,5 meter över marken.

TILL AVANTI-SALEN OCH TRAPPORNA TILL ANDRA VÅNINGEN

Från korsningen av styrlisterna svänger du till vänster och går först rakt fram i cirka sju meter, varefter listan svänger vinkelrätt åt höger. Efter svängen går styrlisten rakt fram i cirka fyra meter och slutar vid dörrarna till Avanti-salen. Cirka två meter före Avanti-salens dörr delar sig en gren av till vänster mot trapporna till andra våningen. Avståndet till början av trappan är cirka elva meter från detta skede. Styrlisten slutar vid första trappsteget. Cirka en och en halv meter till höger finns en vägg där handräcket för trappan är fäst. Trappan är rak och har en viloplats i mitten. Vid uppstigning går riktningen från norr till söder.